RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

Meracie zariadenie na výšku A-Bank

Zariadenie slúži na presné nastavenie štyroch nastavovacích elementov. Toto zariadenie pozostáva z troch rôznych častí. Prvú časť zariadenia tvorí odkladací stolík na ktorom sú uložené a zároveň nabíjané dva prípravky pre snímanie polohy a dve skrutkovačky. Prípravok je napájaný z batérie a je vybavený bezdrôtovou komunikáciou so skrutkovačkou. Logická jednotka vyhodnocuje hodnoty zo snímačov a riadi skrutkovačku tak, aby sa skrutkovačka pracovníkovi vypla keď dosiahne požadovanú výšku.