RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

ROBOTIZOVANÉ RAZENIE VIN ČÍSLA

Zariadenie slúži na razenie VIN čísla do karosérie. Je to v podstate zrobotizovanie procesu razenia VIN čísla, ktoré pred robotizáciou prebiehalo pomocou manipulátora obsluhovaného pracovníkom. 

Pracovník zabezpečil správne navedenie manipulátora do karosérie, zaistenie v správnej polohe v karosérii a spustenie razenia.Samotné razenie prebieha automaticky a vykonáva ho raziaca hlava. Správne navedenie raziacej hlavy do karosérie a jej zaistenie v správnej polohe teraz zabezpečuje KUKA robot.