RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

Upgrade dopravníkového systému

Úlohou zariadenia je riadenie pohybu polotovarov prevodoviek osobných automobilov po dopravníkovom systéme výrobnej linky. Zariadenie pracuje na základe jednoznačnej identifikácie polohy a stavu palety s prevodovkou počas celého procesu jej výroby. Tieto informácie sú získavané zo snímačov polohy (optických, alebo indukčných) dopravníkového systému, komunikačných signálov s montážnymi zariadeniami jednotlivých stanovísk alebo RFID čítacích hláv a informácií nadradeného systému.