RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

ZARIADENIE NA SKÚŠKU TESNOSTI V1.0

Zariadenie je prenosné a na svoju prevádzku potrebuje 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačený vzduch 6 bar. Využíva na meranie tesnosti dva princípy merania, založené na meraní tlakovej diferencie za dobu merania a prúdení vzduchu medzi meracím zariadením a prevodovkou. Celé zariadenie je ovládané a vizualizované prostredníctvom HMI panela SIEMENS KTP700, ktorého prostredie bolo vytvorené v aplikácií SIEMENS SIMATIC TIA Portál V13.