Zariadenie na skúšku tesnosti V1

Zariadenie je prenosné a na svoju prevádzku potrebuje 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačený vzduch 6 bar. Využíva na meranie tesnosti dva princípy merania, založené na meraní tlakovej diferencie za dobu merania a prúdení vzduchu medzi meracím zariadením a prevodovkou. 

Celé zariadenie je ovládané a vizualizované prostredníctvom HMI panela SIEMENS KTP700, ktorého prostredie bolo vytvorené v aplikácií SIEMENS SIMATIC TIA Portál V13.

Napíšte nám...Kontaktné údaje

Adresa

Kopčianska 15
Bratislava 85101
Slovenská republika

obchodné údaje

DUNS: 52-192-7652
IČO: 35779144
DIČ: 2020204549
VAT: SK2020204549

ZARIADENIE NA SKÚŠKU TESNOSTI V1​

Zariadenie je prenosné a na svoju prevádzku potrebuje 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačený vzduch. Využíva na meranie tesnosti dva princípy merania, založené na meraní tlakovej diferencie za dobu merania a prúdení vzduchu medzi meracím zariadením a prevodovkou.
Celé zariadenie je ovládané a vizualizované prostredníctvom HMI panela SIEMENS KTP700, ktorého prostredie bolo vytvorené v aplikácií SIEMENS SIMATIC TIA Portál V13.

Napíšte nám...Kontaktné údaje

Adresa

Kopčianska 15
Bratislava 85101
Slovenská republika

obchodné údaje

DUNS: 52-192-7652
IČO: 35779144
DIČ: 2020204549
VAT: SK2020204549