RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

Zariadenie na skúšku tesnosti V2.0

Zariadenie skúšky tesnosti je sériové zariadenie určené na nepretržitú prevádzku, napájané 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačeným vzduchom 6bar. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť. Vo vnútri sa nachádzajú dva kľúčové komponenty, riadiaca jednotka SIMATIC ET200SP a ventilový terminál FESTO CPX. Celé zariadenie je ovládané cez ovládací panel a vizualizačné prostredie vytvorené presne ku danej aplikácií.