ZARIADENIE NA SKÚŠKU TESNOSTI V2​

Zariadenie skúšky tesnosti je sériové zariadenie určené na nepretržitú prevádzku, napájané 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačeným vzduchom 6bar. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť. Vo vnútri sa nachádzajú dva kľúčové komponenty, riadiaca jednotka SIMATIC ET200SP a ventilový terminál FESTO CPX. Celé zariadenie je ovládané cez ovládací panel a vizualizačné prostredie vytvorené presne ku danej aplikácií.

Napíšte nám...Kontaktné údaje

Adresa

Kopčianska 15
Bratislava 85101
Slovenská republika

obchodné údaje

DUNS: 52-192-7652
IČO: 35779144
DIČ: 2020204549
VAT: SK2020204549

ZARIADENIE NA SKÚŠKU TESNOSTI V2​​

Zariadenie skúšky tesnosti je sériové zariadenie určené na nepretržitú prevádzku, napájané 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačeným vzduchom 6bar. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť.
Vo vnútri sa nachádzajú dva kľúčové komponenty, riadiaca jednotka SIMATIC ET200SP a ventilový terminál FESTO CPX. Celé zariadenie je ovládané cez ovládací panel a vizualizačné prostredie vytvorené presne ku danej aplikácií.

Napíšte nám...Kontaktné údaje

Adresa

Kopčianska 15
Bratislava 85101
Slovenská republika

obchodné údaje

DUNS: 52-192-7652
IČO: 35779144
DIČ: 2020204549
VAT: SK2020204549