ROBOTIZOVANÉ RAZENIE VIN ČÍSLA​

Plne automatizované pracovisko procesu razenia VIN čísla na karosériu. Raziacu hlavu robot zapolohuje pomocou kamerového systému a vyrazí VIN číslo na určené miesto. Pracovisko je uzavreté oplotením a obsahuje sofistikované bezpečnostné prvky pre ochranu pracovníkov a procesu razenia VIN čísla.

LEPIACA STANICA BOČNÝCH SKIEL​

Lepiaca stanica bočných skiel slúži na nanášanie lepidla na bočné sklá Audi Q8. Stanica lepí obe bočné sklá za sebou v jednom procese bez zásahu pracovníka. Robot má na sebe lepiacu dýzu, ktorou nanáša lepidlo na presne vymedzené miesto na skle, určené primerom.

LASEROVACIA STANICA VÝROBNÝCH ŠTÍTKOV V1.0​

Laserová popisovacia stanica slúži na vytlačenie TPS štítku na popisovanú pásku, ktorá sa následne nalepí na určené miesto na karosérii vozidla. Stanica má jednu dráhu na pásku a jeden zásobník na TPS štítky.

ZARIADENIE NA SKÚŠKU TESNOSTI V1.0​

Zariadenie je prenosné a na svoju prevádzku potrebuje 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačený vzduch 6 bar. Využíva na meranie tesnosti dva princípy merania, založené na meraní tlakovej diferencie za dobu merania a prúdení vzduchu medzi meracím zariadením a prevodovkou.

MERACIE ZARIADENIE NA VÝŠKU A-BANK​

Meracie zariadenie slúži na presné nastavenie štyroch nastavovacích elementov. Skladá sa z dvoch bezdrôtových meracích prípravkov, dvoch bezdrôtových logických skrutkovačiek a z nabíjacej (dokovacej) stanice. Jednotka vyhodnocuje hodnoty zo snímačov a riadi skrutkovačky tak, aby sa skrutkovačky pracovníkovi vypla keď dosiahne požadovanú výšku.

UPGRADE DOPRAVNÍKOVÉHO SYSTÉMU​

Úlohou zariadenia je riadenie pohybu polotovarov prevodoviek osobných automobilov po dopravníkovom systéme výrobnej linky. Zariadenie pracuje na základe jednoznačnej identifikácie polohy a stavu palety s prevodovkou počas celého procesu jej výroby.

ZARIADENIE NA SKÚŠKU TESNOSTI V2.0​

Zariadenie skúšky tesnosti je sériové zariadenie určené na nepretržitú prevádzku, napájané 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačeným vzduchom 6bar. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť.

ZARIADENIE NA MERANIE HĹBKY VIN ČÍSLA​

Zariadenie slúži na kontrolu vyrazeného VIN čísla. Po vyrazení VIN čísla do karosérie raziacím zariadením je potrebné ho skontrolovať. Na kontrolu hĺbky vrypu je použitý ručný snímač vzdialenosti KEYENCE LT-9011M s rozsahom +0,3/-0,3mm.

PLNIACA LINKA VZDUCHU DO TLMIČOV​

Plniace zariadenie LFA1012S slúži na plnenie systému vzduchového pruženia vozidla. Každá s konzola je vybavená pojazdovým motorom a bezpečnostnými prvkami. Zariadenie sa nachádza na linke ML04 v závode VW Bratislava a je možné ním naplniť vzduchové pruženie VW Touareg, AUDI Q7 a AUDI Q8.

LASEROVACIA STANICA VÝROBNÝCH ŠTÍTKOV V2.0​

Laserová popisovacia stanica V2.0 slúži na vylaserovanie TPS štítkov na popisované pásky, ktoré sa následne nalepia na určené miesto na karosérii vozidla. Stanica má dve dráhy na pásky a uzamykateľný zásobník na TPS štítky. Popisovanie je uskutočňované za pomoci OEM laserovej jednotky TruMark 5020 od firmy TRUMPF.