ZARIADENIE NA MERANIE HĹBKY VIN ČÍSLA​

Zariadenie slúži na kontrolu vyrazeného VIN čísla. Po vyrazení VIN čísla do karosérie raziacím zariadením je potrebné ho skontrolovať. Na kontrolu hĺbky vrypu je použitý ručný snímač vzdialenosti KEYENCE LT-9011M s rozsahom +0,3/-0,3mm.

Aktuálna hodnota je zobrazovaná v hornej časti okna. Je možné prepínať medzi absolútnym a relatívnym meraním. Ak nie je zobrazený symbol ZERO, snímač meria absolútne, teda zobrazená vzdialenosť od snímača po snímaný objekt. 

Na hlavnom rozvádzači sa nachádza ovládací panel SIEMENS IPC677D. Pomocou tohto panelu je možné ovládať zariadenie. Prostredie je vytvorené v aplikácii SIEMENS SIMATIC TIA Portál V15. Vizualizácia zariadenia je rozdelená niekoľkých okien. Niektoré prvky sa však pri prepínaní medzi oknami nemenia.

Ovládací panel SIEMENS IPC477E sa nachádza v hornej časti zariadenia a je naklonený pod uhlom 45°. V prednej časti panelu sa nachádza USB port , pomocou ktorého si môže obsluha stiahnuť údaje merania. 

Panel je osadený v plechovom kryte. V hornej časti krytu sa nachádza kolískový vypínač na zapnutie/vypnutie celého zariadenia. Nachádza sa tu taktiež rukoväť na pohodlnú manipuláciu s prípravkom. V ľavej časti krytu sa nachádza servisný konektor RJ45 .

Pre účely merania je potrebné mať prepnutý snímač v režime relatívneho merania, musí byť zobrazený symbol ZERO. Vtedy je meraná vzdialenosť medzi vynulovanou hodnotou (povrchom karosérie) a snímaným miestom (priehlbinou VIN čísla). Na ovládanie sa využíva dotykový panel s programom a prac. prostredím vytvoreným presne na mieru ku tejto aplikácií.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás

PRESKÚMAJTE NAŠU NOVINKU !

LEAK TESTER 2.0

Zariadenie na presné vyhodnocovanie tesnosti a objemu pre široké spektrum výrobkov a aplikácií. Používa sa na prácu pri kontrolách, testoch a kalibráciách vybraných dielov z výroby, ako aj pre automatizované pracovisko s testovaním každého výrobku idúceho na dopravníkovom páse.

.
Previous
Next

Mobilná verzia s rúčkou na kolieskach alebo statická verzia určená do automatizovanej prevádzky.