LEAK TEST 2.0

Portable leak test
Leak test

LEAK TEST 2.0 je zariadenie určené na presné vyhodnotenie tesnosti a objemu pre širokú škálu produktov a aplikácií. Môže merať únik vzduchu alebo iných médií v uzavretých výrobkoch, ktoré boli v predchádzajúcom procese zvárané, lepené, lisované alebo skladané do uzavretej jednotky. Nameraný objem pomocou prístroja LEAK TEST 2.0 je veľmi presný a rýchlo vyhodnotený na základe porovnania prepočtu nameraných hodnôt. K dispozícii je merací adaptér s LED indikáciou stavu procesu a vyhodnocovací systém s databázou. Na ovládanie slúžia tlačidlá na adaptéroch a dotykový panel s viacjazyčnou vizualizáciou.

Leak test automation

LEAK TEST 2.0 je možné použiť ako manuálne zariadenie obsluhované pracovníkmi v normálnej prevádzke, ako aj ako súčasť výroby, kde je možné ho pripojiť k robotickému systému v automatizovanom režime.

Toto zariadenie je kategorizované svojou presnosťou a kompaktnosťou medzi profesionálne diagnosticko-kalibračné zariadenia, ktoré sú používané v rôznych aplikáciách a výrobných procesoch.

PRINCÍP MERANIA

1. Meranie tlakom (podtlakom)

Vychádza z výpočtu tlakovej diferencie – rozdielom meracieho tlaku na začiatku a na konci merania [mbar/min].  

Pri meraní sa využíva presné tlakový snímač oznaćujúce sa –SD1 a –SD2. Výsledkom merania je tlaková diferencia dP = P1 – P2.

Výsledok je udávaný v jednotkách [mbar/min].

• P1 – je podtlak vo výrobku, po ustálení meracieho tlaku, na začiatku merania.

 

• P2 – je podtlak vo výrobku, po ustálení meracieho tlaku, na konci merania

2. Meranie za pomoci prietoku

Na tento typ merania sa využíva snímač prietoku vzduchu –AFM s rozsahom -400…400 sccm. Výsledkom merania je prietok vzduchu AF po ustálení meracieho tlaku. Výsledok je udávaný v jednotkách [sccm] (štandardný cm3 za minútu). Nameraná netesnosť oboma princípmi merania je udávaná v merateľných jednotkách, v závislosti od použitých snímačov. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť. Táto prevodová charakteristika sa získa kalibráciou zariadenia, pri ktorej sa použije tzv. Leakadapter.

Leakadapter je zariadenie (ventil), ktoré má známu netesnosť v jednotkách [cm3/min]. Jedná sa o kaliber netesnosti. Lektest nám určí závislosť netesnosti od zmeraného dP alebo AF.

Ďalšou funkciou je meranie objemu výrobkov na základe porovnávania a prepočtu nameraných hodnôt.  Táto funkcia sa využíva u zložitých tvarov výrobkov, kde je potrebné namerať jeho presný vnútorný objem pre ďalšie aplikácie vo výrobe. 

KOMPAKTNÉ ROZMERY A MANIPULÁCIA

Konštrukcia na kolieskach s teleskopickou rúčkou pre jednoduchú manipuláciu. Elektrické prvky  sa nachádzajú v uzamykateľnej skrinke a na zadnej strane je otvorená časť s pneumatickými komponentami.  V statickej verzií sa rúčka ani kolieska nenachádzajú. 

Leak test portable equipment
Leak test

KONFIGUROVATEĽNÝ ADAPTÉR PRE RÔZNE APLIKÁCIE

Meracie adaptéry sú zhotovené presne na mieru podľa požiadaviek klienta so svetelnou indikáciou stavu merania. Meracie adaptéry sa vyrábajú s upínacími systémami formou západky, alebo utesnovacieho prvku na výustku adaptéru. Konektor adaptéra má viac vstupové piny, na ktoré sa dá nakonfigurovať snímacia technika prítomnosti výrobku alebo stavu upnutia adaptéru pre zvýšenú bezpečnosť a spoľahlivosť meracieho procesu. 

Measuring adapter for leak test device

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

– na naše zariadenie ponúkame jednoročný záručný servis

– pozáručný servis a dodávka náhradných dielov

– kalibrácia zariadenia

DOPLNKOVE FUNKCIE

– prispôsobený adaptér pre konkrétnu aplikáciu merania

– úprava aplikácie podľa požiadaviek klienta

– možnosť dodania náhradných dielov

– inštalácia na pracovisku

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás