RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS

… precíznosť, kvalita s moderným prístupom v technológiách …

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

AUTOMATIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Naše pracoviská sú navrhované najnovšími metódami pre automotive design zhodné so štandardami používanými v automobilovom priemysle. Ponúkame Vám aj svoje inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu výroby a spĺňajú prísne kritéria pre bezpečnosť.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Napíšte nám vaše požiadavky a my s Vami prekonzultujeme a následne vypracujeme technické riešenie.

KOMPLETNÁ DODÁVKA

Pracoviská navrhujú naši odborníci, ktorý realizujú projekt od počiatočných nákresov až po uvedenie do prevádzky.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Naša dokumentácia obsahuje všetky potrebné výkresy, schémy, návody a certifikáty ku pracovisku.

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV

Pre Váš personál ponúkame profesionálne školenie s praktickými skúškami zručnosti s obsluhou zariadenia

KOMPAKTNÉ ZARIADENIA

Naše služby zahŕňajú vývoj zariadení od počiatočnej idei až po koncové riešenie pre individuálnych zákazníkov. Zariadenia sú dimenzované podľa požiadaviek na umiestnenia a funkciu. Našli si uplatnenie v špičkových prevádzkach, kde sú kladené vysoké nároky na produktivitu, presnosť a životnosť

UŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE

Vytvárame prehľadné dotykové ovládanie prispôsobené na jednotlivé funkcie zariadenia.

KOMPATIBILITA

Využívame štandardne dostupné porty, snímaciu techniku, istenia, PLC a iné prvky riadenia.

MANIPULÁCIA

Zariadenia sú vyznačujú kompaktnými rozmermi a ľahkou manipuláciou s nimi.

OZNAČENIA

Prehľadné označovacie prvky elektrických, pneumatických a mechanických častí.

OPTIMALIZÁCIA PROCESOV

Zariadenia v podniku, ktoré vykazujú znaky neefektívnosti dôkladne analyzujeme a následne prinášame vhodný spôsob či metódu optimalizácie. Aplikujeme metódy zdokonaľujúce výrobné podmienky a ekonomické ciele. 

V oblasti technických procesov využívame svoje dlhodobé skúsenosti s automatizačnými linkami a robotickými pracoviskami.

ANALÝZA

Ponúkame Vám preskúmanie a analyzovanie problematických častí vašich zariadení.

OPTIMALIZÁCIA

Prestavba za pomoci nových okruhov a prvkov, ktoré Vám zabezpečia efektívnejšiu prácu so zariadením.

SOFTVÉR

Do užívateľského prostredia Vám implementujeme nové prvky ovládania.

EPLAN

Elektronické dokumentácie aktualizujeme s doplneným optimalizovaným systémom.

SIMULÁCIA PRACOVISKA

Návrhy vytvárame v 3D priestore s reálnym prostredím v akom sa zariadenie v nachádza. Za pomoci simulačných softvérov pracovisko nastavíme podľa vašich požiadaviek a vo výslednej fázy sa v ňom môžete sami poprechádzať.

Takto môžete vidieť samotnú prevádzku zariadenia u Vás vo firme ešte pred zahájením samotných montážnych prác…

ODSLEDOVANIE PROCESU

Za pomoci offline programovania vo virtuálnom prostredí vieme včas prísť na najlepšie riešenie pre vašu výrobu

VIRTUÁLNA REALITA

Napíšte nám a my Vám spravíme profesionálnu prezentáciu so simuláciou celého procesu výroby

PROGRAMY S KTORÝMI PRACUJEME

Časť našej práce spočíva v návrhu, simulácií a programovaní v najnovších aplikáciách, cez ktoré ponúkame prezentácie a špičkové výstupné údaje pre vaše zariadenia.