RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU
REFERENCIE
RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU
REFERENCIE

Niektoré z našich zrealizovaných projektov.

PLNIACE ADAPTÉRY

Vyrábame adaptéry pre plnenie médií ako napríklad olej, benzín, nafta, vzduch a iné kvapaliny v rôznej forme. Naše adaptéry sú vypracované na základe špecifických požiadaviek zákazníka. Z hlavných kritérií pre výrobu adaptérov sú: spoľahlivosť, bezpečnosť a ergonómia pre pohodlnú prácu.

LASEROVACIA STANICA VÝROBNÝCH ŠTÍTKOV V2.0​

Laserová popisovacia stanica V2.0 slúži na vylaserovanie TPS štítkov na popisované pásky, ktoré sa následne nalepia na určené miesto na karosérii vozidla. Stanica má dve dráhy na pásky a uzamykateľný zásobník na TPS štítky. Popisovanie je uskutočňované za pomoci OEM laserovej jednotky TruMark 5020 od firmy TRUMPF.

ROBOTICKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PRE VYHODNOTENIE VIN ČÍSLA

Po otvorení kapoty zariadením na to určeným sa robot s kamerou na výklopnom ramene presunie pod prednú kapotu, kde vykoná meranie. Ak kamerový systém vyhodnotí, že plocha pre razenie VIN čísla je v poriadku, robot pokračuje v činnosti – presunie sa pod kapotu s raziacou hlavou a vyrazí VIN číslo.

SYSTÉM PLNENIA V TANKOVACEJ STANICI

Plniaca stanica NSF slúži na tankovanie vozidiel NSF pohonnými látkami SUPER a DIESEL na montážnej linke ML03. Panel komunikuje s PLC SIMATIC S7.314C-PN/DP. Riadenie stojana plniacej stanice podlieha navolenému pracovnému režimu na vizualizačnom paneli. Je možné navoliť tri pracovné prevádzky, Automatickú, Ručnú a núdzovú.

MANIPULÁTORY PRE NÚDZOVÉ RAZENIE VIN ČÍSIEL​

Pracovisko sa nachádza vo výrobnej hale VW Bratislava. Slúži na razenie VIN čísla do karosérie Q8, Q7 a VW Touareg. Pracovisko pozostáva z dvoch samostatných manipulátorov. Prvý manipulátor v smere jazdy linky slúži na razenie VIN čísla do karosérie AUDI Q8, druhý manipulátor slúži na razenie VIN čísla do karosérií AUDI Q7 a VW Touareg.

DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM

Úlohou zariadenia je riadenie pohybu polotovarov prevodoviek osobných automobilov po dopravníkovom systéme výrobnej linky. Zariadenie pracuje na základe jednoznačnej identifikácie polohy a stavu palety s prevodovkou počas celého procesu jej výroby.

LASEROVACIA STANICA VÝROBNÝCH ŠTÍTKOV V1.0​

Laserová popisovacia stanica slúži na vytlačenie TPS štítku na popisovanú pásku, ktorá sa následne nalepí na určené miesto na karosérii vozidla. Stanica má jednu dráhu na pásku a jeden zásobník na TPS štítky.

INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS

ROBOTICKÉ RAZENIE VIN ČÍSLA​

Plne automatizované pracovisko procesu razenia VIN čísla na karosériu. Raziacu hlavu robot zapolohuje pomocou kamerového systému a vyrazí VIN číslo na určené miesto. Pracovisko je uzavreté oplotením a obsahuje sofistikované bezpečnostné prvky pre ochranu pracovníkov a procesu razenia VIN čísla.

NASTAVENIE POLOHY TESNIACEHO PRVKU

Meracie zariadenie slúži na presné nastavenie štyroch nastavovacích elementov. Skladá sa z dvoch bezdrôtových meracích prípravkov, dvoch bezdrôtových logických skrutkovačiek a z nabíjacej (dokovacej) stanice. Jednotka vyhodnocuje hodnoty zo snímačov a riadi skrutkovačky tak, aby sa skrutkovačky pracovníkovi vypla keď dosiahne požadovanú výšku.

ROBOTICKÉ NANÁŠANIE LEPIDLA

Lepiaca stanica na bočné okná slúži na nanášanie lepidla na 2 x bočné okná Audi Q8. Stanica nanáša lepidlo robotickým systémom na obe bočné okná za sebou v jednom procese s aplikačnou hlavou, ktorá je umiestnená na poslednej osi robota. Použili sme špeciálnu rotačnú aplikačnú hlavu s tryskou, ktorá nanáša lepidlo na presne definované miesto na skle určené primerom.

AG Engineer

LEAK TEST 2.0

LEAK TEST 2.0 je zariadenie na presné vyhodnocovanie tesnosti a objemu pre široké spektrum výrobkov a aplikácií. Jeho hlavnou funkciou je meranie tesnosti výrobkov, ktoré v predošlom procese prešli fázou lepenia, zvárania, lisovania alebo nitovania do jedného uzavretého celku.

ROZPOZNÁVANIE TYPU BOČNÝCH SKIEL​

Zariadenie sa skladá z viacerých mechanických, elektrických a optických častí, ktoré sú navzájom prepojené a riadené PLC systémom. Hlavnou súčasťou zariadenia sú štyri optické laserové snímače, určené na meranie vzdialenosti. Snímače sú, spoločne s ich riadiacimi jednotkami, umiestnené na veľkej montážnej platni, na stole centrovacieho zariadenia.

Portable leak test

LEAK TEST 1.0

Zariadenie je prenosné a na svoju prevádzku potrebuje 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačený vzduch 6 bar. Využíva na meranie tesnosti dva princípy merania, založené na meraní tlakovej diferencie za dobu merania a prúdení vzduchu medzi meracím zariadením a prevodovkou.

MOBILNÁ KONTROLA VIN ČÍSLA

Zariadenie slúži na kontrolu vyrazeného VIN čísla. Po vyrazení VIN čísla do karosérie raziacím zariadením je potrebné ho skontrolovať. Na kontrolu hĺbky vrypu je použitý ručný snímač vzdialenosti KEYENCE LT-9011M s rozsahom +0,3/-0,3mm.

ROZPOZNÁVANIE TYPU KAROSÉRIÍ KAMEROVÝM SYSTÉMOM

Aplikácia slúži na rozlíšenie 22 typov karosérií od karosérií iných typov v hlavnom zásobníku a ch následný presun do inej dopravníkovej vetvy. Po príchode karosérie ku kontrolnému bodu sa vykoná snímka TPS štítku. Pomocou analýzy danej snímky sa získa PIN číslo konkrétnej karosérie. Na základe získaného PIN čísla sa pošle požiadavka do databázy FIS na „Laufende Nummer“ a typ zodpovedajúcej karosérie.

MOBILNÉ RAZENIE VIN ČÍSLA​

Mobilné raziace zariadenie je určené na označovanie čísel VIN pre Porsche Cayenne. Zariadenie obsluhuje jeden pracovník ktorý navedie raziacu hlavu za pomoci dorazov do otvorenej karosérie. Raziaca hlava je na hornom pohyblivom ramene a za pomoci spodného ramena a upínacích systémov sa uchytí o karosériu na ktorej vykoná proces razenia VIN čísla.

PLNIACA LINKA VZDUCHU DO TLMIČOV​

Plniace zariadenie LFA1012S slúži na plnenie systému vzduchového pruženia vozidla. Každá konzola je vybavená pojazdovým motorom a bezpečnostnými prvkami. Zariadenie sa nachádza na linke ML04 v závode Volkswagen Slovakia, Bratislava a je možné ním naplniť vzduchové pruženie VW Touareg, AUDI Q7 a AUDI Q8.

Leak test

LEAK TEST 1.5

Zariadenie skúšky tesnosti je sériové zariadenie určené na nepretržitú prevádzku, napájané 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačeným vzduchom 6bar. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť.