INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS

Precíznosť, kvalita s moderným 

prístupom v technológiách

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Plniaci adapter Priemyselna automatizacia AG-Engineer

AUTOMATIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Naše pracoviská sú navrhované najnovšími metódami pre automotive design zhodné so štandardami používanými v automobilovom priemysle. Ponúkame Vám aj svoje inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu výroby a spĺňajú prísne kritéria pre bezpečnosť.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Naša dokumentácia obsahuje všetky potrebné výkresy, schémy, návody a certifikáty ku pracovisku.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Napíšte nám vaše požiadavky a my s Vami prekonzultujeme a následne vypracujeme technické riešenie.

KOMPLETNÁ DODÁVKA

Pracoviská navrhujú naši odborníci, ktorí realizujú projekt od počiatočných nákresov až po uvedenie do prevádzky.

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV

Pre Váš personál ponúkame profesionálne školenie s praktickými skúškami zručnosti s obsluhou zariadenia.

VIN Marking system
INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS
INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS

ROBOTIZOVANÉ
RAZENIE VIN ČÍSLA

INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS

KOMPAKTNÉ ZARIADENIA

Naše služby zahŕňajú vývoj zariadení od počiatočnej idei až po koncové riešenie pre individuálnych zákazníkov. Zariadenia sú dimenzované podľa požiadaviek na umiestnenia a funkciu. Našli si uplatnenie v špičkových prevádzkach, kde sú kladené vysoké nároky na produktivitu, presnosť a životnosť.

UŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE

Vytvárame prehľadné dotykové ovládanie prispôsobené na jednotlivé funkcie zariadenia.

KOMPATIBILITA

Využívame štandardne dostupné porty, snímaciu techniku, istenia, PLC a iné prvky riadenia.

MANIPULÁCIA

Zariadenia sú vyznačujú kompaktnými rozmermi a ľahkou manipuláciou s nimi.

OZNAČENIA

Prehľadné označovacie prvky elektrických, pneumatických a mechanických častí.

INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS
Kompaktny meraci pripravok

OPTIMALIZÁCIA PROCESOV

Zariadenia v podniku, ktoré vykazujú znaky neefektívnosti dôkladne analyzujeme a následne prinášame vhodný spôsob či metódu optimalizácie. Aplikujeme metódy zdokonaľujúce výrobné podmienky a ekonomické ciele. V oblasti technických procesov využívame svoje dlhodobé skúsenosti s automatizačnými linkami a robotickými pracoviskami.

ANALÝZA

Ponúkame Vám preskúmanie a analyzovanie problematických častí vašich zariadení.

OPTIMALIZÁCIA

Prestavba za pomoci nových okruhov a prvkov, ktoré Vám zabezpečia efektívnejšiu prácu so zariadením.

INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS
Procesna automatizacia AG-Engineer
INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS
Procesna automatizacia

SOFTWARE

Do užívateľského prostredia Vám implementujeme nové prvky ovládania.

EPLAN

Elektronické dokumentácie aktualizujeme s doplneným optimalizovaným systémom.

SIMULÁCIA PRACOVISKA

Návrhy vytvárame v 3D priestore s reálnym prostredím v akom sa zariadenie v nachádza. Za pomoci simulačných softvérov pracovisko nastavíme podľa vašich požiadaviek a vo výslednej fázy sa v ňom môžete sami poprechádzať. Takto môžete vidieť samotnú prevádzku zariadenia u Vás vo firme ešte pred zahájením samotných montážnych prác.

ODSLEDOVANIE PROCESU

Za pomoci offline programovania vo virtuálnom prostredí vieme včas prísť na najlepšie riešenie pre vašu výrobu.

VIRTUÁLNA REALITA

Napíšte nám a my Vám spravíme profesionálnu prezentáciu so simuláciou celého procesu výroby.

Simulacia robota

PROGRAMY S KTORÝMI PRACUJEME

Časť našej práce spočíva v návrhu, simulácií a programovaní v najnovších aplikáciách, cez ktoré ponúkame prezentácie a špičkové výstupné údaje pre vaše zariadenia.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH