ROBOTICKÉ NANÁŠANIE LEPIDLA

Robotic application of adhesive main view

Lepiaca stanica na bočné okná slúži na nanášanie lepidla na 2 x bočné okná Audi Q8. Stanica nanáša lepidlo robotickým systémom na obe bočné okná za sebou v jednom procese s aplikačnou hlavou, ktorá je umiestnená na poslednej osi robota. Použili sme špeciálnu rotačnú aplikačnú hlavu s tryskou, ktorá nanáša lepidlo na presne definované miesto na skle určené primerom.

Zaujímavosťou tohto pracoviska je, že pracovník priamo nakladá bočné okná cez zónu SICK bezpečnostných závor na centrovací stolík, ktorý sa nachádza v pracovnej zóne robota. Sklá sa umiestňujú na miesta kde sa nachádza zaisťovací a centrovací systém s pneumatickými prvkami. Každé sklo je zaistené prísavkou, ktorá je pod sklom a obe sa dajú nezávisle ovládať nožnými spínačmi. 

Robotic application of adhesive
Robotic application of adhesive visualization

Keď sa sklo položí na prísavku medzi centrovacie dorazy a pracovník opustí rukami bezpečnostnú zónu, tak sa podtlakom automaticky zaistí jeho poloha. Hneď po tomto úkone sa pritiahne pneumatický valec, ktorý vycentruje sklo do štartovacej polohy. Správnosť umiestnenia skiel vyhodnotí laserový snímač vzdialenosti, ktorý sníma bočnú hranu okna. V tomto momente dostane riadenie signál, že sklo je pripravené na nanášanie lepidla. V prípade, že nie je sklo vyhodnotené ako pripravené na nanášanie lepidla, je potrebné nožným prepínačom uvoľniť dané sklo a postup zopakovať.  Po opustení priestoru bezpečnostných závor je potrebné potvrdiť tlačidlom, aby mohol proces nanášania lepidla robotom začať. 

Robot automaticky nanesie lepidlo v naprogramovanej trajektorií. Ukončenie nanášania lepidla je signalizované rozsvieteným LED pásu na zelenú farbu. Je  umiestnený na konštrukcií oplotenia pracoviska. Pracovník zoberie okno s naneseným lepidlom z centrovacieho stolíku a umiestňuje ho do karosérie automobilu idúceho na dopravníkovom páse. V pracovisku sa nachádza čistiaca stanica, v ktorej si robot automaticky po každom procese očistí aplikačnú dýzu. Táto stanica obsahuje odvíjací systém na rolku papiera, ktorú je potrebné po určitom cykle doplniť. 

Extended rotating nozzle gearbox

Aplikačná hlava je umiestnena na prírube poslednej osi robota Kuka. Je navrhnutá tak, že je možné aplikačnou dýzou otáčať +/-360° a zároveň cez ňu prechádza lepidlo pri nanášaní na sklo. Tento pohyb je zabezpečený systémom ozubených kolies, ktorý je umiestnený v skrinke aplikačnej hlavy. Týmto systémom vieme zabezpečiť rovnomerné nanášanie lepidla v požadovanom profile (prierez trojuholníku) po celej trajektórií nanášania. Výška tohto profilu lepidla je vyhodnocovaná laserovým snímačom, ktorý meria jeho výšku hneď za výustkom z aplikačnej dýzy, kde sa trajektória nanášania lepidla začína tvoriť. Tento systém a pohyb aplikačnej dýzy je zobrazený v nasledujúcom videu.

V zadnej časti pracoviska sa nachádza systém „RAM“ staníc, ktoré zabezpečujú dodávku lepidla do aplikačnej hlavy robota. Systém je navrhnutý s dvomi zásobníkmi, kde sa vymieňajú sudy naplnené špeciálnym lepidlom. Každá stanica má tlakový systém, ktorý vháňa lepidlo cez potrubia priamo zo sudov cez čerpadlá do aplikačnej hlavy.  Aplikačná hlava má špeciálne pripojenie pre flexibilnú hadicu, ktorá je odľahčená tým, že je nadvihovaná balancerom umiestneným na ramene nad pracoviskom.

Robotic application of adhesive visualization
Robotic application of adhesive

Pred pracoviskom je umiestnená otočná stojka, na ktorej je umiestnený ovládací dotykový panel Siemens TP 1500. Vizualizácia v tomto panely je vytvorená v programe Tia Portal V13.  Zobrazuje všetky potrebné údaje, stavy zariadenia a zároveň slúži na ovládanie celého automatizovaného pracoviska.

Robotic application of adhesive visualization

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás