ROBOTICKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM PRE VYHODNOTENIE VIN ČÍSLA

Po otvorení kapoty zariadením na to určeným sa robot s kamerou na výklopnom ramene presunie pod prednú kapotu, kde vykoná meranie. Ak kamerový systém vyhodnotí, že plocha pre razenie VIN čísla je v poriadku, robot pokračuje v činnosti – presunie sa pod kapotu s raziacou hlavou a vyrazí VIN číslo.
S pribúdajúcim množstvom montážnych operácií, ktoré sa na karosérii vykonávajú pred vyrazením VIN čísla stúpa riziko, že sa bude v mieste razenia VIN čísla nachádzať cudzí predmet (kábel, hadička…). Z tohto dôvodu je potrebné kontrolovať niektoré plochy, dôležité pre razenie VIN čísla, aby sa predišlo prípadnej poruche, príp. poškodeniu zariadenia/karosérie. Zároveň je potrebné snímať vyrazené VIN číslo a ukladať tieto dáta do archívu.
Robotic camera recognition system
Celý proces sa začína tým, že skid s naloženou karosériou (Touareg/Q7) zastaví na takte a skid sa zaistí proti pohybu. Robot sa presunie do čakacej pozície, kde čaká na otvorenie kapoty. Po otvorení kapoty zariadením na to určeným sa robot s kamerou na výklopnom ramene presunie pod prednú kapotu, kde vykoná meranie. Ak kamerový systém vyhodnotí, že plocha pre razenie VIN čísla je v poriadku, robot pokračuje v činnosti – presunie sa pod kapotu s raziacou hlavou a vyrazí VIN číslo.
Camera control for VIN Marking system
Camera control for VIN Marking system
Po vyrazení VIN čísla prejde po čísle čistiacimi kefkami a očistí tlakom vzduchu pomocou ofukovacej dýzy. Po očistení sa robot presunie s kamerou nad vyrazené VIN číslo, zosníma výsledok razenia a snímky s vyrazeným VIN číslom sú uložené do archívu. Pri razení Audi Q8 kamerový systém vykoná pred razením dve merania. Kontroluje veľkú plochu na ktorú sa razí VIN číslo a malú plochu – dosadaciu plochu pre raziacu hlavu. Počas snímania sa v karosérii Q8 kamerový systém nenaklápa pomocou pneumatického valca – nie je to potrebné, keďže miesto razenia sa nachádza na nosníku pod sedačkou. Kamera je pripojená k PC na ktorom beží aplikácia VisionAGE VIN H3. Aplikácia zabezpečuje komunikáciu s kamerou a vyhodnocovanie meraní. Hlavnými prvkami aplikácie sú zobrazovacie pole, riadok so stavovými indikátormi a panel s informáciami o karosérii a programe kamery.
Camera control for VIN Marking system

Časť výpočtov beží v samotnej kamere, časť sa vykonáva v PC v aplikácii VisionAGE_H3. Výsledkom meraní je IO alebo NIO vyhodnotenie kontrolovanej plochy. Kamera neporovnáva meranú plochu s tzv. nulovou plochou – táto metóda by bola nepresná, keďže skidy a karoséria sa vždy nachádzajú v inej polohe. Kamera nájde v priestore potrebnú plochu a na nej vykoná meranie. Metóda spočíva v tom, že sú merané odchýlky v smere Z, čo znamená, že hľadá predmety ktoré sú vyššie (vytŕčajú) nad kontrolovanú plochu. Ak sa na kontrolovanej ploche nachádza cudzí predmet, zariadenie vyhlási poruchu.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás