ROZPOZNÁVANIE TYPU BOČNÝCH SKIEL​

Zariadenie sa skladá z viacerých mechanických, elektrických a optických častí, ktoré sú navzájom prepojené a riadené PLC systémom. Hlavnou súčasťou zariadenia sú štyri optické laserové snímače, určené na meranie vzdialenosti. Snímače sú, spoločne s ich riadiacimi jednotkami, umiestnené na veľkej montážnej platni, na stole centrovacieho zariadenia.
Snímače pracujú na optickom princípe laserovej triangulácie. Laserová dióda, umiestnená v hlave snímača, emituje svetelný lúč, ktorý sa vo forme červeného bodu zobrazuje na objekte merania. Odrazený lúč je prostredníctvom optickej sústavy premietaný na CMOS čip, umiestený opäť v hlave snímača. Pomocou kalibrácie páru laser-čip ako celku, filtrácie a trigonometrického výpočtu, je vzdialenosť od hlavy snímača po objekt merania určená na mikrometrovú presnosť. Triangulačné snímače sú veľmi kompaktné a ich meranie je veľmi presné, robustné vzhľadom na meraný povrch, a tým pádom vhodné do náročného priemyselného prostredia.

Ku každému sklu prislúchajú práve dva snímače, ktoré merajú vzdialenosť od meracej hlavy snímača, až po bod na hrane bočného skla umiestneného v držiaku. Táto vzdialenosť je pre každý snímač a typ skla kalibrovaná dodávateľom resp. obsluhou zariadenia a uložená v PLC systéme. Ak by došlo k nameraniu takej vzdialenosti, ktorá by bola mimo rozsahu uloženej hodnoty (+- tolerancia), centrovanie bude vyhodnotené ako nesprávne.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás