PLNIACA LINKA VZDUCHU DO TLMIČOV​

Plniace zariadenie LFA1012S slúži na plnenie systému vzduchového pruženia vozidla. Každá konzola je vybavená pojazdovým motorom a bezpečnostnými prvkami. Zariadenie sa nachádza na linke ML04 v závode Volkswagen Slovakia, Bratislava a je možné ním naplniť vzduchové pruženie VW Touareg, AUDI Q7 a AUDI Q8.

Zariadenie je možné z hľadiska funkčnosti rozdeliť do niekoľkých častí. Vedľa linky sa nachádza hlavný rozvádzač, ktorý zabezpečuje napájanie plniacich konzol, komunikáciu s dopravníkovou technikou a ovládanie zariadenia. Vedľa hlavného rozvádzača sa nachádza skupina kompresorov +KOM, ktoré zabezpečujú distribúciu stlačeného vzduchu pre plniace konzoly. Nad linkou sa nachádza konštrukcia, ktorú tvorí systém pojazdových koľajníc umožňujúci plniacim konzolám pohyb v smere osi X.

Samotné plniace konzoly sú dve. Na pravej strane v smere jazdy linky sa nachádza konzola A, na ľavej strane sa nachádza konzola B. Z technického hľadiska sa jedná o totožné zariadenia, zrkadlovo obrátené. Samotné konzoly pozostávajú z rámu, pneumatického a elektrického rozvádzača a plniaceho adaptéra.

Proces plnenia prebieha nasledovne. Nad dráhou so závesmi EHB je umiestnená RFID čítačka, ktorá slúži na čítanie údajov z RFID tag-u, ktorý sa nachádza na určenom mieste na streche karosérie Na vizualizačnom paneli sú zobrazované údaje o aktuálnej karosérii. V momente keď pracovník odoberie adaptér s držiaku, plniaca konzola sa rozbehne spolu s karosériou.

Pracovník pripojí plniaci adaptér do ventilového bloku umiestneného za zadnou nápravou. Po pripojení plniaceho adaptéra a konektora pracovník obsluhy spustí plniaci proces. Po ukončení plniaceho procesu pracovník konektor s adaptérom odpojí a odloží na odkladacie miesto na konzole. 

Držiak s adaptérom a konektorom sa zdvihne hore a konzola sa pomocou automatického spätného chodu vráti do základnej polohy.

Po pojazdových koľajniciach sa pohybujú plniace konzoly. Na pravej strane v smere jazdy karosérie sa nachádza konzola A, na ľavej strane sa nachádza konzola B. Konzoly sú z hľadiska funkčnosti totožné. Z hľadiska konštrukcie sú zrkadlovo otočené.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás