RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

Plniaca linka vzduchu do tlmičov

Plniace zariadenie LFA1012S slúži na plnenie systému vzduchového pruženia vozidla. Každá s konzol je vybavená pojazdovým motorom a bezpečnostnými prvkami. Zariadenie sa nachádza na linke ML04 v závode Volkswagen Slovakia, Bratislava a je možné ním naplniť vzduchové pruženie VW Touareg, AUDI Q7 a AUDI Q8. 

Zariadenie je možné z hľadiska funkčnosti rozdeliť do niekoľkých častí. Vedľa linky sa nachádza hlavný rozvádzač, ktorý zabezpečuje napájanie plniacich konzol, komunikáciu s dopravníkovou technikou a ovládanie zariadenia. Vedľa hlavného rozvádzača sa nachádza skupina kompresorov +KOM, ktoré zabezpečujú distribúciu stlačeného vzduchu pre plniace konzoly. Nad linkou sa nachádza konštrukcia, ktorú tvorí systém pojazdových koľajníc umožňujúci plniacim konzolám pohyb v smere osi X. Samotné plniace konzoly sú dve. Na pravej strane v smere jazdy linky sa nachádza konzola A, na ľavej strane sa nachádza konzola B. Z technického hľadiska sa jedná o totožné zariadenia, zrkadlovo obrátené. Samotné konzoly pozostávajú z rámu, pneumatického a elektrického rozvádzača a plniaceho adaptéra.

Po pojazdových koľajniciach sa pohybujú plniace konzoly. Na pravej strane v smere jazdy karosérie sa nachádza konzola A, na ľavej strane sa nachádza konzola B. Konzoly sú z hľadiska funkčnosti totožné. Z hľadiska konštrukcie sú zrkadlovo otočené.

Proces plnenia prebieha nasledovne. Nad dráhou so závesmi EHB je umiestnená RFID čítačka, ktorá slúži na čítanie údajov z RFID tag-u, ktorý sa nachádza na určenom mieste na streche karosérie Na vizualizačnom paneli sú zobrazované údaje o aktuálnej karosérii. V momente keď pracovník odoberie adaptér s držiaku, plniaca konzola sa rozbehne spolu s karosériou. Pracovník pripojí plniaci adaptér do ventilového bloku umiestneného za zadnou nápravou. Po pripojení plniaceho adaptéra a konektora pracovník obsluhy spustí plniaci proces. Po ukončení plniaceho procesu pracovník konektor s adaptérom odpojí a odloží na odkladacie miesto na konzole. Držiak s adaptérom a konektorom sa zdvihne hore a konzola sa pomocou automatického spätného chodu vráti do základnej polohy.