NASTAVENIE POLOHY TESNIACEHO PRVKU

Meracie zariadenie slúži na presné nastavenie štyroch nastavovacích elementov. Skladá sa z dvoch bezdrôtových meracích prípravkov, dvoch bezdrôtových logických skrutkovačiek a z nabíjacej (dokovacej) stanice. Jednotka vyhodnocuje hodnoty zo snímačov a riadi skrutkovačky tak, aby sa skrutkovačky pracovníkovi vypla keď dosiahne požadovanú výšku.
Measuring device with automated screwdrivers

Prípravky sú napájané z batérie a sú vybavené bezdrôtovou komunikáciou so skrutkovačkou. Dve nabíjačky umiestnené priamo na profile, sú vybavené špeciálnym úchytom pre batérie. Vďaka tomuto úchytu sú obe skrutkovačky umiestnené na nabíjačke správne a zároveň je zabránené ich samovoľnému pádu.

Merací prípravok sa dá chápať ako samostatné zariadenie slúžiace na detegovanie výšky plôch na diele A-bank. Jeho druhá funkcia spočíva v bezdrôtovom riadení sktrutkovačky. Na zariadení sa nachádzaju dva takéto prípravky. Je možné použit ktorýkoľvek prípravok s ktoroukoľvek skrutkovačkou, je však nutné použiť naraz vždy len jednu uťahovačku a jeden prípravok. V opačnom prípade by nebola zaručená správna funkčnosť zariadenia.

Pravá strana je dôležitá pre riadenie prípravku. Na tejto strane sa nachádza logická jednotka s riadiacim členom a anténa pre komunikáciu so skrutkovačkou. Na tejto strane je v hornej časti žľabu umiestnené Led svetlo so štyrmi pozíciami, indikujúce stav nabitia batérie.Ľavá strana obsahuje základnú logickú jednotku na ktorej je obsadený navyše len modul gyroskopu. Tento gyroskop nám zabezpečuje bezpečnostnú a šetriacu funkciu. 

Pre nabíjanie batérie meracieho prípravku sa používajú rovnaké nabíjačky, ale v tomto prípade nabíjačka úchytom vybavená nie je. Je to z toho dôvodu že merací prípravok je voči stolíku presne aretovaný  takže opakovateľná presná pozícia je tu už zaručená. Nabíjačky nabíjajú batériu len vtedy, ak je kapacita batérie nižšia ako 85-90%. Vďaka tejto funkcii je zabezpečená dlhšia životnosť batérií.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás