PC VERZIA *nezobrazuje sa

Riešenia pre priemyselnú automatizáciu

Naše služby

S našimi službami, ktoré zahŕňajú kompletné uvedenie projektu do prevádzky Vám vieme zabezpečiť

zvýšenie efektivity a produktivity

1. Konzultácie so zákazníkom

Pred začatím realizácie projektu začíname konzultáciami so zákazníkom pre čo najlepšie oboznámenie sa s technickým zadaním.

Pre vypracovanie návrhu riešenia je potrebné oboznámiť sa a zhrnúť dostupné údaje ako sú požiadavky klienta, termínový plán, pracovné prostredie, prevádzkové náklady, parametre zariadenia/pracoviska, údajové listy a dokumentácia. 

Súčasťou konzultácií je aj prezretie si a zameranie potrebných rozmerov dôležitých častí ku realizácií návrhu.

2. Návrh riešenia

Pre zákazníka vytvárame riešenie na základe všetkých vstupných požiadaviek. Náš návrh pozostáva z vizualizácie zariadenia / pracoviska, nákresov, princípu fungovania celého systému, termínového plánu a cenovej ponuky. V prípade potreby sme vždy schopní so zákazníkom komunikovať o možných verziách, úpravách a dodatočných požiadavkách. Návrh je založený na dôkladnom prešetrení technických možností  pre danú situáciu.

Analyzované skutočnosti poskytujeme zákazníkovi pre lepšiu predstavu a objasnenie nášho riešenia. Pri našich návrhoch využívame 3D tlač, ktorá nám poskytuje možnosť preskúmať si nadimenzovanú zostavu a testovať ju ako prototypové riešenie. Klientom a aj nám poskytuje možnosť preveriť si niektoré priestorové a funkčné možnosti pri návrhu.

3. Projekčná činnosť

Po odsúhlasení všetkých bodov a objednávke pokračujeme v technickom riešení návrhu do podrobnej formy. Náš tým s rozdelenými úlohami a termínovým plánom uskutočňuje kroky ku príprave projektu do finálnej podoby.

Technická príprava je rozdelená na viacej častí, v ktorých sa pripravujú diely zariadenia na výrobu. Jednotlivé oddelenia spolupracujú na spoločnom zadaní, ktoré sa po vzájomnej dohode odsúhlasilo v predošlích krokoch.

Pri návrhu pre prototypové riešenia podobne ako 3D tlač využívame vlastnú CNC frézu. Naši dodávateľia disponujú všestranným strojovým parkom pre splnenie našich náročných požiadaviek.

Vyrobené súčiastky dodávame pre naše zariadenia s povrchovými úpravami ako sú eloxovanie, čiernenie, zinkovanie, lakovanie práškovou metalurgiou alebo opieskovaním. Súčiastky si sami označujeme vysokovýkonným laserom od firmy Trumpf. Laserovo vygravírované označenia priamo na súčiastkách sú odolnejšie než hocijaká nálepka či štítok.

4. Prezentácia zariadenia

Koncová prezentácie pre zákazníka sú spojením predošlích odsúhlasených krokov a našou tvorbou výstupných údajov z  projekčnej činnosti. Cez naše simulačné programy ponúkame firmám možnosť si činnosť zariadenia vyskúšať “na vlasnej koži“. Používame zariadenie vo vysokom rozlíšení pre dokonalé znázornenie pohybujúcich sa elementov.
Prezentovať výsledné zariadenie sme schopný vo vašich firemných priestorov po príprave VR (virtuálna realita) a zobrazovacej techniky. Ponúkame Vám tak nahliadnúť na pracovisko a ukázať naše riešenie vo vyššom štandarde než iné firmy.

5. Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Projekty si predpripravujeme v našich firemných priestoroch kde si všetky vyrobené a nakupované diely kompletizujeme z objednávok od výrobcov s ktorými spolupracujeme. 

Pracoviská si po obhliadnutí samotného miesta realizácie u Vás sami prichystáme na stavbu. Naše inštalácie prebiehajú počas závodných dovoleniek, ale aj počas výroby kde sme zvyknutí na dodržiavanie prísnych podmienok,  bez toho aby sme obmedzili chod liniek.

Všetky stroje a inžinierske siete sú zapájané tak, aby sa splnili všetky bezpečnostné podmienky daného závodu. Inštalácie prebiehajú pod dohľadom odborníkov, ktorý majú dlhoročnú prax v oblasti  návrhu a inštalácie a automatizovaných pracovísk.

Vnútorné systémy nami navrhnutých pracovísk sa vyznačujú prehľadnosťou a jasnými označeniami totožnými s odovzdanou dokumentáciou. Identifikácia členov je nevyhnutnosť pre prípadne doplňujúce optimalizačné činnosti.

6. Testovanie a optimalizácia

Pri zavedení prístrojov do funkčnej výroby aplikujeme optimalizačné činnosti pre efektívny chod linky.  

Naše znalosti vieme poskytnúť zákazníkovi a aj ich realizovať priamo na zariadení. Pre diagnostiku a testovanie využívame metódy s ktorými vieme včas odhaliť neefektívnu (nespoľahlivú) skupinu členov, ktoré následne zredukujeme – reorganizujeme. Pre takto upravené skupiny vytvoríme softvérovú analýzu a prispôsobíme výrobný program.

Po výslednej práci je projekt pripravený na finálne skúšky a testovanie za dohľadu objednávateľa. Celkový projekt je pripravený na spustenie..

7. Projektová Dokumentácia

K našej technike prináleží prehľadná projektová dokumentácia, ktorá je v tlačenej forme odovzdávaná v prehľadných šanónoch a aj na CD.
Obsah projektovej dokumentácie:
 • Vyhlásenie o zhode
 • Revízna správa
 • Protokol o zaškolení
 • Základné bezpečnostné pokyny
 • Návod na obsluhu
 • Nastavené parametre zariadenia
 • Elektrická dokumentácia EPLAN
 • Mechanická dokumentácia
 • Pneumatická dokumentácia
 • Posúdenie rizík
 • Návod + Plán údržby
 • Zoznam odporúčaných náhradných dielov
 • Doplnková dokumentácia
 • Softvér (CD)  

8. školenia pracovníkov

Náš profesionálny prístup sa odzrkadľuje aj na našich koncových školeniach po ktorých budú vaši zamestnanci vedieť kompletne obsluhovať dodávané zariadenie. Školenie pozostáva z obhliadky použitých systémov a prejdením si všetkých bodov dokumentácie.

Súčasťou školenia je ukážka práce a kontorlované okruhy na ktoré si treba dávať obzvlášť pozor z hľadiska bezpečnosti. Pre interaktívny prístup a lepší prehľad počas výkladu poskytneme na začiatku školenia vytlačené podklady. Vaši zamestnanci budú prakticky odskúšaní či problematiku dokonale pochopili a sú pripravený na obsluhu

MOBILNÁ VERZIA *nezobrazuje sa


Riešenia pre priemyselnú automatizáciu

Naše služby

S našimi službami, ktoré zahŕňajú kompletné uvedenie projektu do prevádzky Vám vieme zabezpečiť

zvýšenie efektivity a produktivity

1. Konzultácie so zákazníkom

Pred začatím realizácie projektu začíname konzultáciami so zákazníkom pre čo najlepšie oboznámenie sa s technickým zadaním.

Pre vypracovanie návrhu riešenia je potrebné oboznámiť sa a zhrnúť dostupné údaje ako sú požiadavky klienta, termínový plán, pracovné prostredie, prevádzkové náklady, parametre zariadenia/pracoviska, údajové listy a dokumentácia.

Súčasťou konzultácií je aj prezretie si a zameranie potrebných rozmerov dôležitých častí ku realizácií návrhu.

2. Návrh riešenia

Pre zákazníka vytvárame riešenie na základe všetkých vstupných požiadaviek. Náš návrh pozostáva z vizualizácie zariadenia / pracoviska, nákresov, princípu fungovania celého systému, termínového plánu a cenovej ponuky. V prípade potreby sme vždy schopní so zákazníkom komunikovať o možných verziách, úpravách a dodatočných požiadavkách. Návrh je založený na dôkladnom prešetrení technických možností pre danú situáciu.

Analyzované skutočnosti poskytujeme zákazníkovi pre lepšiu predstavu a objasnenie nášho riešenia. Pri našich návrhoch využívame 3D tlač, ktorá nám poskytuje možnosť preskúmať si nadimenzovanú zostavu a testovať ju ako prototypové riešenie. Klientom a aj nám poskytuje možnosť preveriť si niektoré priestorové a funkčné možnosti pri návrhu.

3. Projekčná činnosť

Po odsúhlasení všetkých bodov a objednávke pokračujeme v technickom riešení návrhu do podrobnej formy. Náš tým s rozdelenými úlohami a termínovým plánom uskutočňuje kroky ku príprave projektu do finálnej podoby.

Technická príprava je rozdelená na viacej častí, v ktorých sa pripravujú diely zariadenia na výrobu. Jednotlivé oddelenia spolupracujú na spoločnom zadaní, ktoré sa po vzájomnej dohode odsúhlasilo v predošlích krokoch.

Pri návrhu pre prototypové riešenia podobne ako 3D tlač využívame vlastnú CNC frézu. Naši dodávateľia disponujú všestranným strojovým parkom pre splnenie našich náročných požiadaviek.
Vyrobené súčiastky dodávame pre naše zariadenia s povrchovými úpravami ako sú eloxovanie, čiernenie, zinkovanie, lakovanie práškovou metalurgiou alebo opieskovaním. Súčiastky si sami označujeme vysokovýkonným laserom od firmy Trumpf. Laserovo vygravírované označenia priamo na súčiastkách sú odolnejšie než hocijaká nálepka či štítok.

4. Prezentácia zariadenia

Koncová prezentácie pre zákazníka sú spojením predošlích odsúhlasených krokov a našou tvorbou výstupných údajov z  projekčnej činnosti. Cez naše simulačné programy ponúkame firmám možnosť si činnosť zariadenia vyskúšať “na vlasnej koži“. Používame zariadenie vo vysokom rozlíšení pre dokonalé znázornenie pohybujúcich sa elementov.
Prezentovať výsledné zariadenie sme schopný vo vašich firemných priestorov po príprave VR (virtuálna realita) a zobrazovacej techniky. Ponúkame Vám tak nahliadnúť na pracovisko a ukázať naše riešenie vo vyššom štandarde než iné firmy.

5. Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Projekty si predpripravujeme v našich firemných priestoroch kde si všetky vyrobené a nakupované diely kompletizujeme z objednávok od výrobcov s ktorými spolupracujeme. 

Pracoviská si po obhliadnutí samotného miesta realizácie u Vás sami prichystáme na stavbu. Naše inštalácie prebiehajú počas závodných dovoleniek, ale aj počas výroby kde sme zvyknutí na dodržiavanie prísnych podmienok,  bez toho aby sme obmedzili chod liniek.

Všetky stroje a inžinierske siete sú zapájané tak, aby sa splnili všetky bezpečnostné podmienky daného závodu. Inštalácie prebiehajú pod dohľadom odborníkov, ktorý majú dlhoročnú prax v oblasti  návrhu a inštalácie a automatizovaných pracovísk.

Vnútorné systémy nami navrhnutých pracovísk sa vyznačujú prehľadnosťou a jasnými označeniami totožnými s odovzdanou dokumentáciou. Identifikácia členov je nevyhnutnosť pre prípadne doplňujúce optimalizačné činnosti.

6. Testovanie a optimalizácia

Pri zavedení prístrojov do funkčnej výroby aplikujeme optimalizačné činnosti pre efektívny chod linky.  

Naše znalosti vieme poskytnúť zákazníkovi a aj ich realizovať priamo na zariadení. Pre diagnostiku a testovanie využívame metódy s ktorými vieme včas odhaliť neefektívnu (nespoľahlivú) skupinu členov, ktoré následne zredukujeme – reorganizujeme. Pre takto upravené skupiny vytvoríme softvérovú analýzu a prispôsobíme výrobný program.

Po výslednej práci je projekt pripravený na finálne skúšky a testovanie za dohľadu objednávateľa. Celkový projekt je pripravený na spustenie..

7. Projektová Dokumentácia

K našej technike prináleží prehľadná projektová dokumentácia, ktorá je v tlačenej forme odovzdávaná v prehľadných šanónoch a aj na CD.
Obsah projektovej dokumentácie:
 • Vyhlásenie o zhode
 • Revízna správa
 • Protokol o zaškolení
 • Základné bezpečnostné pokyny
 • Návod na obsluhu
 • Nastavené parametre zariadenia
 • Elektrická dokumentácia EPLAN
 • Mechanická dokumentácia
 • Pneumatická dokumentácia
 • Posúdenie rizík
 • Návod + Plán údržby
 • Zoznam odporúčaných náhradných dielov
 • Doplnková dokumentácia
 • Softvér (CD)

8. školenia pracovníkov

Náš profesionálny prístup sa odzrkadľuje aj na našich koncových školeniach po ktorých budú vaši zamestnanci vedieť kompletne obsluhovať dodávané zariadenie. Školenie pozostáva z obhliadky použitých systémov a prejdením si všetkých bodov dokumentácie.

Súčasťou školenia je ukážka práce a kontorlované okruhy na ktoré si treba dávať obzvlášť pozor z hľadiska bezpečnosti. Pre interaktívny prístup a lepší prehľad počas výkladu poskytneme na začiatku školenia vytlačené podklady. Vaši zamestnanci budú prakticky odskúšaní či problematiku dokonale pochopili a sú pripravený na obsluhu