RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU
NAŠE SLUŽBY
RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU
NAŠE SLUŽBY
Plniaci adapter Priemyselna automatizacia AG-Engineer

1. Konzultácie

Pred začatím realizácie projektu začíname konzultáciami so zákazníkom pre čo najlepšie oboznámenie sa s technickým zadaním.

2. Návrh riešenia

Náš návrh pozostáva z vizualizácie zariadenia / pracoviska, nákresov, princípu fungovania celého systému, termínového plánu a cenovej ponuky.

3. Projekčná činnosť

Náš tým s rozdelenými úlohami a termínovým plánom uskutočňuje kroky ku príprave projektu do finálnej podoby.

4. Prezentácia

Koncová prezentácie pre zákazníka sú spojením predošlích odsúhlasených krokov a našou tvorbou výstupných údajov z projekčnej činnosti.

5. Inštalácia

Naše inštalácie prebiehajú počas závodných dovoleniek, ale aj počas výroby kde sme zvyknutí na dodržiavanie prísnych podmienok, bez toho aby sme obmedzili chod liniek.

6. Testovanie a optimalizácia

Pre diagnostiku a testovanie využívame metódy s ktorými vieme včas odhaliť neefektívnu (nespoľahlivú) skupinu členov, ktoré následne zredukujeme – reorganizujeme.

7. Projektová dokumentácia

K našej technike prináleží prehľadná projektová dokumentácia, ktorá je v tlačenej forme odovzdávaná v prehľadných šanónoch a aj na CD.

8. Školenia

Školenie pozostáva z obhliadky použitých systémov a prejdením si všetkých bodov dokumentácie. Po školeniach po ktorých budú vaši zamestnanci vedieť kompletne obsluhovať dodávané zariadenie.

Spoľahlivosť

Technická príprava je rozdelená na viacej častí, v ktorých sa pripravujú diely zariadenia na výrobu. Jednotlivé oddelenia spolupracujú na spoločnom zadaní, ktoré sa po vzájomnej dohode odsúhlasilo v predošlích krokoch. Vnútorné systémy nami navrhnutých pracovísk sa vyznačujú spoľahlivosťou a jasnými označeniami totožnými s odovzdanou dokumentáciou. Identifikácia členov je nevyhnutnosť pre prípadne doplňujúce optimalizačné činnosti.

VIN marking system

Precíznosť

Všetky stroje a inžinierske siete sú zapájané tak, aby sa splnili všetky bezpečnostné podmienky daného závodu. Inštalácie prebiehajú pod dohľadom odborníkov, ktorý majú dlhoročnú prax v oblasti  návrhu a inštalácie a automatizovaných pracovísk. Pri zavedení prístrojov do funkčnej výroby aplikujeme optimalizačné činnosti pre efektívny chod linky

350

Realizovaných projektov

19

Rokov skúseností

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.