DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM

Úlohou zariadenia je riadenie pohybu polotovarov prevodoviek osobných automobilov po dopravníkovom systéme výrobnej linky. Zariadenie pracuje na základe jednoznačnej identifikácie polohy a stavu palety s prevodovkou počas celého procesu jej výroby.

Tieto informácie sú získavané zo snímačov polohy (optických, alebo indukčných) dopravníkového systému, komunikačných signálov s montážnymi zariadeniami jednotlivých stanovísk alebo RFID čítacích hláv a informácií nadradeného systému.

Zariadenia sa skladá z viacerých mechanických, elektrických a automatizačných komponentov, ktoré sú umiestnené po celej dĺžke dopravníkového systému linky. 

Vizualizácia zariadenia je jednoducho ovládateľná pomocou dotykovej plochy hlavného alebo tlačidiel pomocného HMI panelu. Intuitívna navigácia a prehľadná stromová štruktúra vizualizácie dáva používateľovi možnosti jednoduchej a nenáročnej obsluhy. Centrálny panel je mechanicko-elektrickou súčasťou zariadenia, ktorý sa skladá z tlačidiel a signalizačných LED svetiel. Panel sa nachádza na začiatku výrobnej linky (pri práčke),  a je jednoducho ovládateľný používateľom zariadenia. Slúži na nastavenie mechanických prvkov zariadenia a hydrauliky práčky paliet.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás