ROZPOZNÁVANIE TYPU KAROSÉRIÍ KAMEROVÝM SYSTÉMOM

Visualization of automated process

Aplikácia slúži na rozlíšenie 22 typov karosérií od karosérií iných typov v hlavnom zásobníku a ch následný presun do inej dopravníkovej vetvy. Po príchode karosérie ku kontrolnému bodu sa vykoná snímka TPS štítku. Pomocou analýzy danej snímky sa získa PIN číslo konkrétnej karosérie. Na základe získaného PIN čísla sa pošle požiadavka do databázy FIS na „Laufende Nummer“ a typ zodpovedajúcej karosérie.

Podľa typu karosérie rozhodne riadiaca jednotka či má byť presunutá do inej vetvy, alebo pokračovať v hlavnom zásobníku.
Funkčnosť celého systému zabezpečujú tri aplikácie, ktorých ikony sa nachádzajú na ploche VISION PC. Ide o aplikáciu CVS obsluhujúcu kamerový systém, aplikáciu FIS_BYP3 zabezpečujúcu komunikáciu s riadením výroby FIS a aplikáciu WinCC Flexible, pomocou ktorej je realizovaná vizualizácia pracoviska. Špeciálne nastavenia vo vizualizácií sú chránené užívateľským heslom.
V prípade presunutia do Bypass-u je karoséria dopravená k trom pracoviskám AP1 (ArbeitsPlatz), AP2 a AP3, z ktorých každé je vybavené vizualizačným panelom TV1, TV2 a TV3 informujúcim o montáži, ktorá má byť vykonaná na danej karosérii. Po ukončení montáže je karoséria opäť presunutá do sekvencie hlavného zásobníka na svoje pôvodné miesto, na základe LFN.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás