ROBOTICKÉ RAZENIE VIN ČÍSLA​

INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS
Plne automatizované pracovisko procesu razenia VIN čísla na karosériu. Raziacu hlavu robot zapolohuje pomocou kamerového systému a vyrazí VIN číslo na určené miesto. Pracovisko je uzavreté oplotením a obsahuje sofistikované bezpečnostné prvky pre ochranu pracovníkov a procesu razenia VIN čísla.
Pred samotným razením VIN čísla vykoná pomocou zameriavacieho systému pozostávajúceho z niekoľkých snímačov a 3D kamery sériu šiestich meraní, na základe ktorých si robot skoriguje súradnicový systém, čím zabráni kolízii s karosériou a zabezpečí presné navedenie a upnutie raziacej hlavy v karosérii.
Po upnutí raziaca hlava vyrazí VIN číslo, ktoré následne robot zosníma 3D kamerou. Robot sa automaticky vráti do základnej polohy. Kamera komunikuje s PLC pomocou siete ethernet. Časť výpočtov beží v samotnej kamere, kde sú nastavené aj niektoré tolerancie.

Vyrazené VIN číslo je zobrazené na obrazovke na stĺpe D2, kde pracovník skontroluje jeho správnosť porovnaním s VIN číslom z FIS-u a potvrdí tlačidlom VIN IO/VIN NIO. 

V tomto momente dostáva dopravníková technika signál a skid sa môže presunúť na nasledujúci takt. Na rozvádzači ++1SV je umiestnený dotykový panel SIEMENS IPC 477E. Na tomto paneli je spustená aplikácia, ktorá slúži na obsluhu zariadenia. Aplikácia je vytvorená v programe SIEMENS TIA Portal V14SP1. Aplikáciu tvoria jednotlivé okná, ktoré zobrazujú informácie a obsahujú funkcie, ktoré sú potrebné pre obsluhu zariadenia.

VIN Marking system

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás