MOBILNÉ RAZENIE VIN ČÍSLA​

Mobilné raziace zariadenie je určené na označovanie čísel VIN pre Porsche Cayenne. Zariadenie obsluhuje jeden pracovník ktorý navedie raziacu hlavu za pomoci dorazov do otvorenej karosérie. Raziaca hlava je na hornom pohyblivom ramene a za pomoci spodného ramena a upínacích systémov sa uchytí o karosériu na ktorej vykoná proces razenia VIN čísla.

Systém obsahuje dotykový panel, skener na čítanie kódov karosérie, samostatné riadenie a pripojenie jednotlivých médií (vzduch, napájanie el.prúdom) je riešené pohodlne cez navíjacie kotúče v spodnej časti zariadenia.

Číslo VIN je vyrazené na konkrétnom mieste na karosérii. Vo výrobnom procese je označovanie čísla VIN veľmi dôležitým procesom, pretože každá chyba je veľkým problémom.
Hlavnou aktívnou súčasťou zariadenia je raziaca hlava s diamantovou ihlou.

Diamantová ihla sa pohybuje v súradnicovom systéme XY pomocou servomotorov. Celý proces je riadený riadiacou jednotkou VMSC. Upínacie prvky slúžia na pevné spojenie hlavy a karosérie počas procesu značenia.

Na prístroji je ovládací panel na zobrazovanie informácií a ovládanie funkcií. Zariadenie je vybavené kolieskami a prívodný kábel je možné rozvinúť na dĺžku 12m. To umožňuje umiestnenie akejkoľvek časti pracoviska.

Bezpečnosť, spoľahlivosť a jednoduchá obsluha boli hlavnými kritériami pri navrhovaní zariadenia. Na ľavej strane je montážna doska s pneumatickými komponentmi. Pokiaľ ide o elektrické komponenty, je tu ventilový terminál M-VT01 , ktorý predstavuje riadiacu jednotku pre všetky pneumatické prvky na prístroji.

3D VIZUALIZÁCIA

REÁLNY POHĽAD

VIN marking system

V hornej časti vertikálneho profilu sa nachádza WiFi modul pre komunikáciu s databázou FIS. Riadenie VMSC je umiestnený na zdvíhacom ramene. Riadenie VMSC sa skladá z výkonovej časti a logickej časti. Slúži ako riadiaci prvok pre servomotory osí X a Y. Slúži tiež pre všetky vstupné / výstupné moduly, ku ktorým sú pripojené niektoré prvky raziacej hlavy.

Mobilné zariadenie VIN čísla je možne upraviť podľa požiadaviek zákazníka na špecifické aplikácie (iná karoséria, iný produkt, umiestnenie….)

VIN Marking system

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás