MANIPULÁTORY PRE NÚDZOVÉ RAZENIE VIN ČÍSIEL​

Pracovisko sa nachádza vo výrobnej hale VW Bratislava. Slúži na razenie VIN čísla do karosérie Q8, Q7 a VW Touareg. Pracovisko pozostáva z dvoch samostatných manipulátorov. Prvý manipulátor v smere jazdy linky slúži na razenie VIN čísla do karosérie AUDI Q8, druhý manipulátor slúži na razenie VIN čísla do karosérií AUDI Q7 a VW Touareg. Zariadenia slúžia ako núdzová stratégia, teda v prípade poruchy na zariadení automatickej razičky. Automatická razička sa nachádza pred linkou KB a navedenie nástroja s raziacou hlavou do karosérie zabezpečuje robot KUKA.

VIN Marking system
Manipulátory nie sú používané nepretržite, slúžia ako núdzová stratégia pre automatickú razičku. V prípade poruchy automatickej razičky je teda možné pomocou týchto manipulátorov zabezpečiť vyrazenie VIN čísla na linke KB. Manipulátory nie sú automatické, obsluhujú ich výrobní pracovníci. Zariadenie je možné z hľadiska funkčnosti rozdeliť do niekoľkých častí. Pracovisko tvoria dva samostatné manipulátory. Prvý manipulátor v smere jazdy linky slúži na razenie VIN čísla do karosérie AUDI Q8. Druhý manipulátor slúži na razenie VIN čísla do karosérií AUDI Q7 a VW Touareg.
VIN Marking emergency system
Na hlavnom rozvádzači sa nachádza ovládací panel SIEMENS IPC677D. Pomocou tohto panelu je možné ovládať zariadenie. Prostredie je vytvorené v aplikácii SIEMENS SIMATIC TIA Portál V15. Vizualizácia zariadenia je rozdelená niekoľkých okien. Niektoré prvky sa však pri prepínaní medzi oknami nemenia.
VIN Marking system

Na manipulátore Q8 sa nachádza ovládací panel SIEMENS TP700Comfort. Pomocou tohto panelu je možné ovládať zariadenie. Prostredie je vytvorené v aplikácii SIEMENS SIMATIC TIA Portál V15. 

Na operačnom paneli na hlavnom rozvádzači je spustená aplikácia PRG4<->FIS, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi zariadením pre núdzové razenie VIN čísla Q8, Q7 a VW Touareg a databázou FIS. 

VIN Marking emergency system
Na konci taktu sa nachádza hlavný rozvádzač +E, ktorý je spoločný pre obidva manipulátory. Nachádza sa na ňom aj hlavný ovládací panel. Na konci taktu sa nachádzajú koncové spínače, ktoré v prípade zopnutia spustia výstražný zvukový a svetelný signál a zastavia linku, čím sa zabráni poškodeniu technológie. Koncové spínače sú zapojené priamo do dopravníkovej techniky.
VIN Marking system

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás