RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

REFERENCIE

LASEROVACIA STANICA VÝROBNÝCH ŠTÍTKOV V2.0

Laserová popisovacia stanica V2.0 slúži na vytlačenie TPS štítkov na popisované pásky, ktoré sa následne nalepia na určené miesto na karosérii vozidla. Stanica má dve dráhy na pásky a uzamykateľný zásobník na TPS štítky. Popisovanie je uskutočňované za pomoci OEM laserovej jednotky TruMark 5020 od firmy TRUMPF.

Laserová popisovacia stanica V2.0 slúži na vytlačenie TPS štítkov na popisované pásky, ktoré sa následne nalepia na určené miesto na karosérii vozidla. 

Stanica má dve dráhy na pásky a uzamykateľný zásobník na TPS štítky. Popisovanie je uskutočňované za pomoci OEM laserovej jednotky TruMark 5020 od firmy TRUMPF.

Laserová hlavica TruMark 5020 má schopnosť popisovať pole veľkosti 230×230 mm. Užívateľ sa môže prihlásiť do zariadenia priložením vstupky (MFP) k čítačke. 

Stanica má oproti V1.0 lepšie centrovanie a pritláčanie pásky na posúvny mechanizmus, čím zabezpečuje plynulejšie nasúvanie nových páskových kotúčov a lepšiu kontrolu pásky bez väčších strát materiálu. Nový orezávací systém zabezpečuje rýchlejšie odrezanie štítku. 

Kontrolu štítkov vykonávaju kamery nad popisovacou platňou a systém je tým zapezpečený proti vzniknutiu chýbných označení. Kompletne je systém pripojený na automatizovaný systém pridelovania TPS štítkou ktorý spolupracuje s dopravníkom na ktorom sa pohybuju rôzne karosérie automobilov.