LEAK TEST 1.5

Compact leak test
Zariadenie skúšky tesnosti je sériové zariadenie určené na nepretržitú prevádzku, napájané 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačeným vzduchom 6bar. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť.

Vo vnútri sa nachádzajú dva kľúčové komponenty, riadiaca jednotka SIMATIC ET200SP a ventilový terminál FESTO CPX. Celé zariadenie je ovládané cez ovládací panel a vizualizačné prostredie vytvorené presne ku danej aplikácií.

Leak test

Prívod napájania sa zapína hlavným vypínačom na pravej bočnej stene rozvodnej skrine. Ventiláciu vzduchu v rozvodnej skrini zabezpečuje 24V ventilátor, nachádzajúci sa nad hlavným vypínačom. V spodnej časti rozvodnej skrini sa nachádzajú pripojovacie konektory pre média, komunikáciu a digitálne vstupy a výstupy.

V tejto časti sa nachádza aj pripojovací hybridný konektor pre pripojenie meracieho adaptéra. 

V hornej pravej časti je umiestnená tlaková nádoba pre stlačený vzduch. Je konštruovaná tak, aby umožňovala rýchly prechod tepla s okolím. Je označená symbolom „nedotýkať sa“ z dôvodu zamedzenia ovplyvnenia priebehu merania.

Leak test
Pri skúške tesnosti prevodovky sa v zariadení a v testovanej časti prevodovky vytvorí podtlak (vákuum), kedy merací tlak dosahuje hodnotu P=-500.0 mbar. Následne zariadenie skúšky tesnosti využíva na meranie tesnosti dva princípy merania, založené na meraní tlakovej diferencie za dobu merania a prúdenie vzduchu medzi meracím zariadením a prevodovkou.

Hlavnou časťou zariadenia skúšky tesnosti je rozvodná skriňa RITTAL obsahujúca elektrické a pneumatické komponenty zariadenia. Je napájaná z klasického rozvodu elektrickej siete 230V/1A. Vo vnútri sa nachádzajú dva kľúčové komponenty, riadiaca jednotka SIMATIC ET200SP a ventilový terminál FESTO CPX.

Celé zariadenie je ovládané a vizualizované prostredníctvom vizualizačnéhopanela Q PRODUCTS HUMIN, ktorého prostredie bolo vytvorené v aplikácií SIEMENS SIMATIC TIA Portál V14. Vizualizácia zariadenia je rozdelená do troch častí. Prvá časť tvorí hlavičku,druhá telo a tretia pätu vizualizácie.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaoberá sa projekciou, vývojom, konštrukčnými návrhmi, elektroinštaláciami a softvérovým inžinierstvom, podľa požiadavky zákazníka.

Pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami, poskytujeme komplexné služby od návrhu až po dodanie zariadenia zákazníkom. Samozrejmosťou našej práce je dodanie potrebnej dokumentácie a školení na obsluhu a údržbu dodávaného zariadenia.

Spoločnosť sa ďalej špecializuje na realizáciu špecifických aplikácií, ako sú napr. integračné práce a optimalizácia funkčnosti zariadení. AG Engineer je zárukou kompletného systematického riešenia pre vašu výrobu.

Pozrieť ďalšie referencie

Sledujte nás