Laserovacia stanica výrobných štítkov V2.0

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS LASEROVACIA STANICA VÝROBNÝCH ŠTÍTKOV V2.0 Laserová popisovacia stanica V2.0 slúži na vytlačenie TPS štítkov na popisované pásky, ktoré sa následne nalepia na určené miesto na karosérii vozidla. Stanica má dve dráhy na pásky a uzamykateľný zásobník na TPS štítky. Popisovanie je […]

Plniaca linka vzduchu do tlmičov

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS Plniaca linka vzduchu do tlmičov Plniace zariadenie LFA1012S slúži na plnenie systému vzduchového pruženia vozidla. Každá s konzol je vybavená pojazdovým motorom a bezpečnostnými prvkami. Zariadenie sa nachádza na linke ML04 v závode Volkswagen Slovakia, Bratislava a je možné ním naplniť […]

Zariadenie na meranie hĺbky VIN čísla

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS Zariadenie na meranie hĺbky VIN čísla Zariadenie slúži na kontrolu vyrazeného VIN čísla. Po vyrazení VIN čísla do karosérie raziacim zariadením je potrebné ho skontrolovať. Hlavným ukazovateľom správnosti vyrazenia VIN čísla je hĺbka vrypu. Na kontrolu hĺbky vyrazeného VIN čísla slúži […]

Zariadenie na skúšku tesnosti V2.0

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS Zariadenie na skúšku tesnosti V2.0 Zariadenie skúšky tesnosti je sériové zariadenie určené na nepretržitú prevádzku, napájané 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačeným vzduchom 6bar. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť. […]

Upgrade dopravníkového systému

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS Upgrade dopravníkového systému Úlohou zariadenia je riadenie pohybu polotovarov prevodoviek osobných automobilov po dopravníkovom systéme výrobnej linky. Zariadenie pracuje na základe jednoznačnej identifikácie polohy a stavu palety s prevodovkou počas celého procesu jej výroby. Tieto informácie sú získavané zo snímačov polohy […]

Meracie zariadenie na výšku A-Bank

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS Meracie zariadenie na výšku A-Bank Zariadenie slúži na presné nastavenie štyroch nastavovacích elementov. Toto zariadenie pozostáva z troch rôznych častí. Prvú časť zariadenia tvorí odkladací stolík na ktorom sú uložené a zároveň nabíjané dva prípravky pre snímanie polohy a dve skrutkovačky. […]

Zariadenie na skúšku tesnosti V1.0

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS ZARIADENIE NA SKÚŠKU TESNOSTI V1.0 Zariadenie je prenosné a na svoju prevádzku potrebuje 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačený vzduch 6 bar. Využíva na meranie tesnosti dva princípy merania, založené na meraní tlakovej diferencie za dobu merania a prúdení vzduchu […]

Laserovacia stanica výrobných štítkov V1.0

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS LASEROVACIA STANICA VÝROBNÝCH ŠTÍTKOV V1.0 Laserová popisovacia stanica slúži na vytlačenie TPS štítku na popisovanú pásku, ktorá sa následne nalepí na určené miesto na karosérii vozidla. Stanica má jednu dráhu na pásku a jeden zásobník na TPS štítky. Popisovanie je uskutočňované […]

Lepiaca stanica bočných skiel

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS LEPIACA STANICA BOČNÝCH SKIEL Lepiaca stanica bočných skiel slúži na nanášanie lepidla na bočné sklá Audi Q8. Stanica lepí obe bočné sklá za sebou v jednom procese bez zásahu pracovníka. Robot má na sebe lepiacu dýzu, ktorou nanáša lepidlo na presne […]

Robotizované razenie VIN čísla

RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU REFERENCIE KONTAKTUJTE NÁS ROBOTIZOVANÉ RAZENIE VIN ČÍSLA Zariadenie slúži na razenie VIN čísla do karosérie. Je to v podstate zrobotizovanie procesu razenia VIN čísla, ktoré pred robotizáciou prebiehalo pomocou manipulátora obsluhovaného pracovníkom.  Pracovník zabezpečil správne navedenie manipulátora do karosérie, zaistenie v správnej polohe v […]