LEAK TEST 2.0

AG Engineer

LEAK TEST 2.0 je zariadenie na presné vyhodnocovanie tesnosti a objemu pre široké spektrum výrobkov a aplikácií. Jeho hlavnou funkciou je meranie tesnosti výrobkov, ktoré v predošlom procese prešli fázou lepenia, zvárania, lisovania alebo nitovania do jedného uzavretého celku.

PLNIACE ADAPTÉRY

Vyrábame adaptéry pre plnenie médií ako napríklad olej, benzín, nafta, vzduch a iné kvapaliny v rôznej forme. Naše adaptéry sú vypracované na základe špecifických požiadaviek zákazníka. Z hlavných kritérií pre výrobu adaptérov sú: spoľahlivosť, bezpečnosť a ergonómia pre pohodlnú prácu.

ROBOTICKÉ RAZENIE VIN ČÍSLA​

INDUSTRIAL AUTOMATION & IT SOLUTIONS

Plne automatizované pracovisko procesu razenia VIN čísla na karosériu. Raziacu hlavu robot zapolohuje pomocou kamerového systému a vyrazí VIN číslo na určené miesto. Pracovisko je uzavreté oplotením a obsahuje sofistikované bezpečnostné prvky pre ochranu pracovníkov a procesu razenia VIN čísla.

ROBOTICKÉ NANÁŠANIE LEPIDLA

Lepiaca stanica na bočné okná slúži na nanášanie lepidla na 2 x bočné okná Audi Q8. Stanica nanáša lepidlo robotickým systémom na obe bočné okná za sebou v jednom procese s aplikačnou hlavou, ktorá je umiestnená na poslednej osi robota. Použili sme špeciálnu rotačnú aplikačnú hlavu s tryskou, ktorá nanáša lepidlo na presne definované miesto na skle určené primerom.

LASEROVACIA STANICA VÝROBNÝCH ŠTÍTKOV V1.0​

Laserová popisovacia stanica slúži na vytlačenie TPS štítku na popisovanú pásku, ktorá sa následne nalepí na určené miesto na karosérii vozidla. Stanica má jednu dráhu na pásku a jeden zásobník na TPS štítky.

LEAK TEST 1.0

Portable leak test

Zariadenie je prenosné a na svoju prevádzku potrebuje 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačený vzduch 6 bar. Využíva na meranie tesnosti dva princípy merania, založené na meraní tlakovej diferencie za dobu merania a prúdení vzduchu medzi meracím zariadením a prevodovkou.

NASTAVENIE POLOHY TESNIACEHO PRVKU

Meracie zariadenie slúži na presné nastavenie štyroch nastavovacích elementov. Skladá sa z dvoch bezdrôtových meracích prípravkov, dvoch bezdrôtových logických skrutkovačiek a z nabíjacej (dokovacej) stanice. Jednotka vyhodnocuje hodnoty zo snímačov a riadi skrutkovačky tak, aby sa skrutkovačky pracovníkovi vypla keď dosiahne požadovanú výšku.

DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM

Úlohou zariadenia je riadenie pohybu polotovarov prevodoviek osobných automobilov po dopravníkovom systéme výrobnej linky. Zariadenie pracuje na základe jednoznačnej identifikácie polohy a stavu palety s prevodovkou počas celého procesu jej výroby.

LEAK TEST 1.5

Leak test

Zariadenie skúšky tesnosti je sériové zariadenie určené na nepretržitú prevádzku, napájané 230V zo štandardnej elektrickej siete a stlačeným vzduchom 6bar. Na prepočet hodnoty netesnosti v jednotkách [cm3/min] sa používa prevodová charakteristika netesnosti, pre každú metódu zvlášť.

MOBILNÁ KONTROLA VIN ČÍSLA

Zariadenie slúži na kontrolu vyrazeného VIN čísla. Po vyrazení VIN čísla do karosérie raziacím zariadením je potrebné ho skontrolovať. Na kontrolu hĺbky vrypu je použitý ručný snímač vzdialenosti KEYENCE LT-9011M s rozsahom +0,3/-0,3mm.